Ćwiczenia wspomagające ingerencję sensoryczną

Zapewne każdy z nas spotkał się z takim pojęciem, jak ingerencja sensoryczna nie wiedząc przy tym, co ono oznacza. Otóż ingerencja sensoryczna to proces przetwarzania bodźców sensorycznych, który występuje u dzieci. Takie zaburzenia ingerencji sensorycznej stwierdzamy po przeprowadzeniu diagnozy. Objawy tych zaburzeń są zauważalne i mogą być dostrzeżone również przez rodziców, czy nauczycieli. Mogą oni dostrzec np. zaburzenia napięcia mięśniowego ( najczęściej zbyt niskie napięcie), jak i wiele wiele innych objawów. Dlatego dziecku z takimi zaburzeniami trzeba jak najszybciej pomóc, aby rozwijało się, jak najlepiej.

dzieci

Istnieje na to kilka prostych sposobów, a mianowicie ćwiczeń, aby wesprzeć dziecko, które przejawia trudności z zakresu ingerencji sensorycznej. Integracja Sensoryczna w Centrum Rozwoju Dziecka Małolat w Ząbkach następująco przedstawia niektóre z nich.

U dziecka z zaburzeniami ingerencji sensorycznej ćwiczy się trzy układy: dotykowy, przedsionkowy, proprioceptywny. Przy rozwinięciu układu dotykowego zaleca się, aby rodzice ćwiczyli z dzieckiem takie ćwiczenia, jak np. dotykowe pudełko, zabawa w kąpieli, naleśniki oraz malowanie dłońmi, stopami lub wiele innych. Na czym polega ćwiczenie ,, dotykowe pudełko”? Weź pudełko po butach lub podszewkę na poduszkę, umieść w środku różne przedmioty, po czy poproś dziecko, by wkładając rękę do pudełka spróbowało zgadnąć, jakiego przedmiotu dotyka. Natomiast, aby ćwiczyć układ przedsionkowy zaleca się ćwiczenia takie jak: skakanie na piłce, tor przeszkód, huśtawki, turlanie itd. Tor przeszkód polega na stworzeniu wspólnego toru, który będzie wymagał od dziecka pełzania, skakania, wspinania, turlania, celowania itp. Został nam jeszcze trzeci układ, układ proprioceptywny tzw. czucie głębokie, dostarcza wrażeń z mięśni i stawów. Ćwiczenia, które rozwijają ten układ to np. siłowanie, ciągnięcie, machanie i odbijanie lub zabawa w ,, tyczkę”, nalewanie i przesypywanie. Ćwiczenie o nazwie siłowanie polega na tym, że siadasz z dzieckiem na podłodze i mówisz mu np. ,, Spotkałeś na swojej drodze ogromny kamień, spróbuj go przepchnąć,.

Z powyższego wynika, że poprzez takie ćwiczenia można pomóc dziecku z zaburzeniami ingerencji sensorycznej. Ale to wymaga trochę czasu i pracy ze strony rodziców, aby ćwiczyli oni razem z nim.