Metoda Callana – prawdziwy trening językowy

Z upływem czasu większość z nas chce się uczyć języków obcych – najczęściej jest to język angielski. Nasza decyzja o nauce języka obcego wynika przede wszystkim z chęci znalezienia ciekawej pracy, poszerzenia horyzontów, wakacyjnych wyjazdów itp. Dlatego nikogo nie dziwi fakt, że tak duża ilość młodych osób bardzo poważnie myśli o nauce języka obcego. Szkoły językowe mają bardzo szeroką ofertę kursów i metod nauczania. Jedną z nich jest metoda Callana. Na czym ona polega i jak wygląda organizacja takich zajęć?

autobus

A więc metoda Callana jest to niekonwencjonalna metoda komunikacyjna, która koncentruje się przede wszystkim na rozwinięciu sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. Często podkreślane w odniesieniu do tej metody czterokrotnie szybsze osiągnięcie efektów nauki odnosi się właśnie do tych dwóch elementów. Dlatego metoda ta jest idealna dla osób, które w najszybszym możliwym czasie, dążą do opanowania komunikacji werbalnej opartej na najczęściej używanych i przydatnych w życiu codziennym zwrotów językowych. Gramatyka jest wykorzystywana w tej metodzie jako narzędzie do komunikacji, a nie cel sam w sobie.

a

Celem takich zajęć jest indywidualne podejście do klienta, które stanowi podstawową skuteczność. Z tego też względu szkoła językowa, która prowadzi zajęcia metodą Callana, swoją współpracę rozpoczyna od szczegółowego określenia oczekiwań, potrzeb i celu klienta. Ponadto na początek taka szkoła językowa przeprowadza test kwalifikacyjny, określający poziom znajomości języka. Określenie poziomu wraz ze znajomością oczekiwań pozwala  wybrać podręcznik, materiały uzupełniające oraz lektora polskiego lub native speaker’a,

Zalety nauki metodą Callana:

  • Uczeń zmuszany jest do mówienia co likwiduje nieśmiałość,
  • Nauka pod określonym kątem,
  • Aktywny udział uczniów w lekcji,
  • Różnorodność słownictwa.

Metoda Callana jest idealną metodą dla „niedowiarków”, którym wydaję się, że nauka języka obcego jest bardzo skomplikowana. Otóż nie. Warto o niej więcej poczytać.