Skating, co to takiego?

Wielu z nas zetknął się z takim pojęciem, jak skating nie wiedząc do końca, co ono oznacza. Otóż okazuje się, że słówko to pochodzi z języka angielskiego i oznacza łyżwiarstwo figurowe. Ten zimowy sport jest jedną z dyscyplin zimowych igrzysk olimpijskich. Zimowe igrzyska olimpijskie to nic innego, jak międzynarodowe zawody sportowe, organizowane co 4 lata w różnych krajach. Dlatego w tym artykule postanowiłam dokładnie wytłumaczyć na czym ten sport polega.

11

A więc łyżwiarstwo figurowe polega na jeździe na łyżwach oraz wykonywaniu dodatkowych elementów: skoków, piruetów, kroków, spirali oraz podnoszeń. Często elementy te łączy się w różne sekwencje i kombinacje. Jest to sport podobny do gimnastyki artystycznej, dlatego wymaga również zdolności tanecznych, poczucia rytmu, dobrej giętkości ciała oraz koordynacji ruchów. Z tego też względu łyżwiarze trenują także gimnastykę i balet.

Zawody łyżwiarstwa figurowego na zimowych igrzyskach olimpijskich mogą być rozgrywane: indywidualnie, w parach bądź w zespołach (tzw. formacjach). Na świecie łyżwiarstwem figurowym kieruje Międzynarodowa Unia Łyżwiarstwa (International Skating Union, ISU), która została założona w1892 roku. Zrzesza ona krajowe związki sportów łyżwiarskich. Natomiast w Polsce działa Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego (PZŁF). Jest to organizacja, która zrzesza zawodników, trenerów i działaczy polskiego łyżwiarstwa figurowego. Na początku swego istnienia związek ten zrzeszał zarówno łyżwiarzy figurowych, jak i panczenistów.

Jak jasno wynika z powyższego skating, czyli łyżwiarstwo figurowe to bardzo trudny i skomplikowany sport. Dlatego, aby zacząć go trenować potrzeba dużo różnych umiejętności, jak również wytrwałości w dążeniu do celu.